Slemmestad Skolekorps
 • Loppemarked    • Om SSK    • Terminliste    • Medlemssider    • Historie    • Noter    • Linker    • Kontakt     • Gjestebok    • Til forsiden  

 

 

   Om SSK

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 120 263

 

 


Litt info om korpset

Har du lyst til å begynne i korpset?
Send en mail til styret[at]slemmestadskolekorps.net

 • Stiftet 27. januar 1957
 • Korpset er et foreldredrevet korps. I februar hvert år avholdes årsmøte.
 • Vi rekrutterer fra 3. klasse og oppover fra skolene Slemmestad, Torvbråten, Sydskogen og Nærsnes
 • Vi rekrutterer medlemmer med å gjennomføre SFO-korps på skolene.
 • Korpset har egen hjemmeside hvor informasjon legges ut, og hvor terminlister og annen informasjon kan søkes opp: www.slemmestadskolekorps.net
 • Korpset har egen facebookside hvor informasjon og glimt fra øvelser og aktiviteter legges ut: facebook/slemmestad skolekorps
 • Det utsendes egen månedsmail til foresatte og medlemmer med informasjon og påminnelser den 1. i hver måned.
 • Korpset bruker den nettbaserte komunikasjonsplattformen Spond.

Korpset består av:

 • Aspirantkorps
  Barna starter i aspirantkorpset der man får en fin innføring på sitt instrument, og man lærer å spille sammen med andre.
 • Juniorkorps
  Etter ett år går barna videre til juniorkorpset der man spiller i to år.
 • Hovedkorps
 • Drilltropp(aspirant-, junior-, hoved-, og seniortropp)

Tidsbruk:

 • For spillende medlemmer:
  to ettermiddager i uka.
  Samspill på torsdager på Slemmestad Ungdomsskole. Individuell instruksjon varierende ukedag/sted for de forskjellige instrumentgruppene. Instruktørene setter opp oversikt over tider i samarbeid med foresatte.
  + Egen øvelse på intrumentet
   
 • For drill:
  trening på torsdag på Slemmestad Barneskole.
  + Egentrening på teknikk

Korpset følger kommunens skolerute både når det gjelder oppstart og ferier.


Faste arrangementer med obligatorisk oppmøte:

 • Vår-, høst- og julekonsert
 • Helgeseminarer:
  Spillseminar ved oppstart vår og høst,
  marsjseminar mars/april
 • For hovedkorpset: Eventuell konkurranse før påske.
 • Marsjeringer:
  17. mai

Turer:

 • Sommer- eller høsttur, evt. sommerstevne
 • Stevner

 

Foreldreinnsats/dugnader:

 • Verv: styrearbeid, korpsvakter (to vakter pr. øvelse), tillitsverv/komiteer
 • Konserter: opp- og nedrigging, kafe (alle får utdelt en oppgave. Vi er der jo like vel!)
 • Inntektsbringende arbeid:
  • Loppemarked (oktober årlig)
  • Salg av amaryllis (oktober/november årlig)
 • Ad hoc inntektsarbeid: kakelotteri eller annet dugnadsarbeid kan forekomme i forhold til spesielle formål (som utenlandstur e.l.), men forekommer sjeldent.


Hva koster det å være medlem?:

 • Kontingent kr. 1700,- pr. semester (3400,- pr. år) for korps, søskenmoderasjon.
 • Drilltropp kr. 1200,- pr. semester (2400,- pr. år).

Hva går kontingenten til?

 • Instruksjon: 0,5 time med individuell instruksjon på ditt instrument med profesjonell instruktør med høyere musikkfaglig utdannelse på samme instrument.
 • Samspill: 2 timer på torsdager fra 17.45-19.45 med dirigenter med musikkfaglig utdannelse.
 • Det du trenger av utstyr: Instrument, noter, notestativ, fliser/munnstykker, bæreseler, uniform med hatt, drillstav, drilluniform med hatt og støvletter
 • Medlemskap i Norges Musikkorps Forbund (NMF)
  • Egen ryggsekk, skrivesaker og drikkeflaske fra NMF første medlemsår

Hvilke utgifter kommer i tillegg til kontingenten?

 • For musikanter: Innkjøp av lærebøker og samspillbøker, hvit uniformskjorte, svarte sko.
 • For drillere: treningstøy, ev. spesielle show-effekter.
 • Egenandel i forbindelse med deltakelse på frivillige aktiviteter som: stevner, turer, NMF-arrangementer (samspill, workshoper, sommerskole osv.).


Kontakt SSK Styret:

Trykk her så finner du kontaktpersoner i styret.

Korpset er inkluderende, og miljøet er spesielt godt både blant musikanter og foreldre.