Slemmestad Skolekorps
 • Loppemarked    • Om SSK    • Terminliste    • Medlemssider    • Historie    • Noter    • Linker    • Kontakt     • Gjestebok    • Til forsiden  

 

 

   Historie
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 106 297

 

 


Rekruttering
 
Vervekonsert på Slemmestad skole, engang i siste del av 1980-tallet.

Fra starten av ble det lagt stor vekt på at det teoretiske grunnlaget skulle være best mulig. Gjennom tidene har de som har villet være med i korpset måtte fullføre et notekurs og bestå en prøve for å bli tatt opp som aspirant.

Fra slutten av 60 tallet var det et års notekurs i forkant.
Systemet for opplæringen her var mye Jon Henriksen's verk, fra egenutviklet
til å gå over til å bruke stoff fra Carl Orff.
Dette utvidet seg til Blokkfløyte og Orff-instrumenter.

Fra 1999 ble det slutt på det tradisjonelle notekurset. Da ble det arrangert et annet musikkkurs. Med sang, rytme og bevegelse. Der gikk de også igjennom de forskjellige instrumentene. Musikanter fra hovedkorpset kom i tur og orden for å vise frem de forskjellige instrumentene. Og de nye aspirantene fikk komme med instrumentønsker, som vi så langt det lot seg gjøre prøvde og oppfylle.

I en periode dro hovedkorpset på rekruteringsrunde etter 17 mai. Vi satt av en skoledag og besøkte alle 4 barneskolene i området. Det ble spilt en liten konsert, og en fra styret/dirigenten forteller litt om korpset. Samtidig som instrumentene blir vist frem. Uka etter var det oppmøte på øvelsekvelden for de som hadde lyst til å begynne. De fikk komme med instrumentønsker, som vi nå også prøvde å oppfylle.
Så første øvelse etter sommerferien fikk alle utdelt instrumenter. Hos instruktøren lærer de både teori og å spille samtidig. Etter 4 uker begynner de med samspill.

I 2012 ble det igjen en liten forandring på rekrutteringsopplegget. Nå drar dirigenten alene rundt på skolene, og får hjelp av de elevene som spiller i korpset på hver skole. Samme uke er det oppmøte på Slemmestad barneskole. Her er det konsert av aspirantene, og stasjoner med alle instrumentene som de kan prøve. Alle får en lapp hvor de skriver ned ønsker. Etter et lite infomøte, imens dirigentene fordeler instrumenter, går de fleste hjem med et instrument i hånda. Innen sommerferien tar til har de fleste fått et par instruksjonstimer, så de kan øve litt på å få lyd i løpet av sommeren.

   

Antall nye aspiranter  
Her kan du se hvor mange aspiranter vi får hvert år.

År  Antall nye aspiranter  Antall nye drillaspiranter 
2014   15   1  
2013   46   4  
2012   21   3  
2011   8   Tok ikke inn nye  
2010   8    
2009   20    
2008   12    

 

Ververunde 19. mai 2010  

Sydskogen skole
Sydskogen skole
Nærsnes skole
Nærsnes skole
Slemmestad skole
Slemmestad skole
Torvbråten skole
Torvbråten skole