Slemmestad Skolekorps
 • Loppemarked    • Om SSK    • Terminliste    • Medlemssider    • Historie    • Noter    • Linker    • Kontakt     • Gjestebok    • Til forsiden  

 

 

   Medlemssider
    - Hva og hvorfor?
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 120 235

 

 

 
Hva og hvorfor?
Sammenlign med et hus som mangler en vegg, tak, eller gulv. Da ramler huset ned.
 
Sammenlign med et hus som mangler en vegg, tak, eller gulv. Da ramler huset ned.
 

Skolekorpset har et budsjett på ca. 600.000,- i året. Pengene går i hovedsak til dirigenter, instruksjon, instrument- og notekjøp.
Kontingenten som betales dekker ikke alt dette. Derfor arrangeres loppemarked, salg av amaryllis, og konserter med salg av kaker, kaffe og lodder.

I starten av hver sessong blir det delt ut mange nye noter. Derfor arrangerer vi noteseminar. Korpset leier inn flere instruktører den ene dagen, og det øves i mindre grupper. Den andre dagen er det samspill. Dette er en fin måte å komme godt igang med innøving av de nye stykkene.
Aspirant- og juniorkorpset er også med på seminaret. De har sitt eget opplegg.

Første helgen i februar drar korpset på seminar til Sæby i Danmark. Vi drar fredag ettermiddag, og er tilbake rundt midtnatt søndag. Det er mange norske korps som drar hvert år. Her er det flere aldersoppdelte korps, så alle får spille på sitt nivå. Her er det også egen trommegruppe. Dessverre er det ikke noe tilbud til drilltropp og førsteårsaspiranter. Seminaret avsluttes med at alle korpsene spiller en liten konsert for hverandre, før båten går hjem til Norge.

Konserter er det vi jobber mot på alle øvelsene. Det er veldig viktig at alle musikantene stiller opp på konsertene. Husk at vi er like avhengig av ALLE. Sammenlign med et hus som mangler en vegg, tak, eller gulv. Huset faller fra hverandre. Det samme gjelder hvis musikanter plutselig ikke skal være med på konserter. Det vi har jobbet med på øvelsene, fungerer dermed ikke på konserten. Konserter er også en viktig inntektskilde. Vær flinke til å få med publikum, som besteforeldre, tanter, onkler og venner.

Samme helgen som vårkonserten arrangerer Slemmestad Ungdomskorps seminar sammen med hovedkorpset. Dette er ment som et inspirasjonsseminar. I forkant av seminaret er hovedkorpset med på 3 øvelser hos SUK. Resultatet får vi høre på vårkonserten.

vår- og høstkonserten kreves det litt innsats fra alle foreldrene. Alle får hver sine oppgaver. Det er salg av kaker og kaffe. Ta med kake/kaffe. Klargjøring av kafé. Konsertlokalet skal klargjøres og ryddes etterpå. Musikantene selger lodd.

17. mai går hele korpset i fellestoget som går i Slemmestad.

Etter 17. mai er det verving av nye aspiranter. Dirigent for hovedkorpset tar en runde rundt på alle skolene. Sammen med musikantene som tilhører de forskjellige skolene forteller de om korpset og instrumentene. Samme uke er det oppmøte for nye aspiranter på Slemmestad barneskole.

Loppemarkedet er en viktig inntektskilde. Det er en helg alle må trå til. Det er en slitsom helg, men jammen det er både morsomt og sosialt:-)

Salg av amaryllis før jul er det musikantene selv som står for. Amaryllis er en lettsolgt løkblomst som står i full blomst til jul. Vi har en god avtale med leverandør som leverer store og fine blomster. Dette gjør det lett å selge neste år også.

Høstsessongen avsluttes med en stemningsfull julekonsert. Denne konserten er det SUK og Nærsnes sangkor som bytter på å arrangere, så her er SSK bare gjester.


Via Grasrotandelen får også korpset inn penger. Vær flinke til å få familie og venner til å støtte Slemmestad Skolekorps ved å si fra til tippekommisjonæren neste gang de tipper. Org.nr er: 993835161. Se info her