Print this page

cTerminliste  
Sist oppdatert 20. juni 2021.
Mer informasjon og fler aktiviteter kommer fortlÝpende.
HK = Hovedkorps
JK = Juniorkorps
AK = Aspirantkorps
DT = Drilltropp, hovedtropp
JD = Juniordrill
AD = Aspirantdrill

Dato:  Aktivitet:  Sted:  Tid:  Gjelder: 
19. august   Oppstart etter sommerferien       Alle  
29. august   Stevne   Huseby, Oslo     Alle  
12. september   Tusenfrydstevnet   Tusenfryd     Alle  
Uke 38   Loppemarked   Sekkefabrikken     Alle  
6. november   HÝstkonserter       Alle  
19. desember   Julekonsert   Slemmestad kirke     HK, AK