Om oss

Litt info om SSK


Har du lyst til å begynne i korpset?
 • Stiftet 27. januar 1957
 • Korpset er et foreldredrevet korps. I februar hvert år avholdes årsmøte.
 • Vi rekrutterer fra 3. klasse og oppover fra skolene Slemmestad, Torvbråten, Sydskogen og Nærsnes
 • Vi rekrutterer medlemmer med å gjennomføre SFO-korps på skolene.
 • Korpset har egen facebookside hvor informasjon og glimt fra øvelser og aktiviteter legges ut: facebook/slemmestad skolekorps
 • Det utsendes egen månedsmail til foresatte og medlemmer med informasjon og påminnelser den 1. i hver måned. 

Korpset består av:

 • Aspirantkorps
  Barna starter i aspirantkorpset der man får en fin innføring på sitt instrument, og man lærer å spille sammen med andre.
 • Juniorkorps
  Etter ett år går barna videre til juniorkorpset der man spiller i to år.
 • Hovedkorps
 • Drilltropp (aspirant-, junior-, hoved-, og seniortropp)

Tidsbruk:

For spillende medlemmer:
 • Hovedkorpset øver sammen med Arnestad Skolekorps på Vollen skole onsdager kl. 17.45-20.00.
 • Rekrutt- aspirant- og juniorkorps øver på Slemmestad Ungdomsskole på onsdager i tidsrommet 17.00-20.00.
 • Alle musikanter meldes inn i kulturskolen hvor de får individuell instruksjon på Slemmestad Innbyggertorg. Varierende ukedag for de forskjellige instrumentgruppene.
 • Egen øvelse på intrumentet.
For drill:
 • Trening på onsdager i flerbrukshallen på Torvbråten skole.
 • Trening på torsdager i gymsalen på Slemmestad barneskole.
 • Egentrening på teknikk.

Korpset følger kommunens skolerute både når det gjelder oppstart og ferier.

Faste arrangementer med obligatorisk oppmøte:

 • Vår-, høst- og julekonsert
 • Helgeseminarer:
  Spillseminar ved oppstart vår og høst,
  marsjseminar mars/april
 • For hovedkorpset: Eventuell konkurranse før påske.
 • Marsjeringer:
  17. mai

Turer:

 • Sommer- eller høsttur, evt. sommerstevne
 • Stevner

Foreldreinnsats/dugnader:

 • Verv: styrearbeid, korpsvakter (to vakter pr. øvelse), tillitsverv/komiteer
 • Konserter: opp- og nedrigging, kafe (alle får utdelt en oppgave. Vi er der jo like vel!)
 • Inntektsbringende arbeid:
  • Loppemarked (høsten)
  • Salg av amaryllis (oktober/november årlig)
  • Flaskeinnsamling (3-4 ganger i året)
 • Ad hoc inntektsarbeid: kakelotteri eller annet dugnadsarbeid kan forekomme i forhold til spesielle formål (som utenlandstur e.l.), men forekommer sjeldent.

Hva koster det å være medlem?


 • Kontingent kr. 800,- pr. semester for korps.
 • Drilltropp kr. 1200,- pr. semester.
 • Avgift til kulturskolen for instruksjon (Pris kommer)
Fra høsten 2022 mottar medlemmene instruksjon fra Asker kulturskole, og faktura for dette kommer også direkte til medlemmene fra kulturskolen.

Hva går kontingenten til?

 • Samspill: Samspill for hovedkorps onsdager fra 17.45-20.00 med dirigenter med musikkfaglig utdannelse.
 • Samspill for aspiranter og juniorer: Onsdager mellom kl. 17.30-20.00, oppdelt i forskjellige grupper.
 • Drilltrening: Onsdager/torsdager
 • Det du trenger av utstyr: Instrument, noter, notestativ, fliser/munnstykker, bæreseler, uniform med hatt, drillstav, drilluniform med hatt og støvletter.
 • Medlemskap i Norges Musikkorps Forbund (NMF)
      Egen ryggsekk, skrivesaker og drikkeflaske fra NMF første medlemsår

Hvilke utgifter kommer i tillegg til kontingenten?

 • For musikanter: Hvit uniformskjorte, svarte sko.
 • For drillere: treningstøy, ev. spesielle show-effekter.
 • Egenandel i forbindelse med deltakelse på frivillige aktiviteter som: stevner, turer, NMF-arrangementer (samspill, workshoper, sommerskole osv.).

Kontakt SSK Styret:

Trykk her så finner du kontaktpersoner i styret.
Søk
Driftes av Styreportalen AS