Styret

styret@slemmestadskolekorps.net

Bruker du denne adressen går mailen til hele styret :-)

Styret

Anna Margrete Svendsrud
LEDER
Tlf: 481 41 323
E-post: leder@slemmestadskolekorps.net
Nils Kåre Lohne-Fosserud
NESTLEDER
Tlf: 905 74 031
E-post: nestleder@slemmestadskolekorps.net
Marianne Eskeland
KASSERER
Tlf: 936 88 593
E-post: kasserer@slemmestadskolekorps.net
Lena Gullhav
SEKRETÆR
Tlf: 950 71 908
E-post: sekretar@slemmestadskolekorps.net
Tlf: 995 22 506
E-post: arrangement@slemmestadskolekorps.net
Kristi Briskodden
STYREMEDLEM
Tlf: 907 38 793
E-post: drill@slemmestadskolekorps.net
Søk
Driftes av Styreportalen AS